F & B

Sukiya, Central Park – JakartaDSC_0102

Sukiya, Central Park – JakartaDSC_0058

Sukiya, Central Park – JakartaDSC_0098

Sukiya, Central Park – JakartaDSC_0112

Sukiya, AEON Mall BSD – Tangerangext 1

Sukiya, AEON Mall BSD – Tangerangext 4

Sukiya, AEON Mall BSD – Tangerangint 1

Sukiya, AEON Mall BSD – Tangerangext 3

Ippudo, Pacific Place – JakartaIppudo  18

Ippudo, Pacific Place – JakartaIppudo  1

Ippudo, Pacific Place – JakartaIppudo  15

Ippudo, Pacific Place – JakartaIppudo  6

Q – Billiard, Grand Indonesia – JakartaIMG_0003

Q – Billiard, Grand Indonesia – JakartaIMG_0058

Q – Billiard, Grand Indonesia – JakartaIMG_0130

Q – Billiard, Grand Indonesia – JakartaIMG_0168

The Soup Spoon, Grand Indonesia – JakartaP1060482

The Soup Spoon, Grand Indonesia – JakartaP1060489

The Soup Spoon, Grand Indonesia – JakartaP1060461

The Soup Spoon, Grand Indonesia – JakartaTSS Ciwalk (add signage)

Yoshinoya, Puri Indah Mall – JakartaDSC00488

Yoshinoya, Puri Indah Mall – JakartaDSC00457

Yoshinoya, Puri Indah Mall – JakartaDSC00454

Yoshinoya, Puri Indah Mall – JakartaDSC00452

The Manhattan Fish Market, Supermall Karawaci – TangerangP1110624

The Manhattan Fish Market, Supermall Karawaci – TangerangP1110527

The Manhattan Fish Market, Supermall Karawaci – TangerangP1110506

The Manhattan Fish Market, Supermall Karawaci – TangerangP1110506

Domino Pizza, Senayan City – JakartaP1080603

Domino Pizza, Senayan City – JakartaDSC00409

Domino Pizza, Senayan City – JakartaDSC00376

Domino Pizza, Senayan City – JakartaDSC00369